Aplikuj online i uzyskaj przez nas list akceptacyjny do wizy,

odbierz swoją turystyczną wizę po przylocie (VOA) na międzynarodowym lotnisku w Wietnamie

Lotnisko Tan Son Nhat International w Ho Chi Minh | Lotnisko Noi Bai International w Hanoi | Lotnisko Da Nang International w Da Nang | Lotnisko Cam Ranh International w Nha Trang

In accordance with the provisions of agreements concluded between Vietnam and the US, 1-year-visa multiple entry is granted to the US citizens with a maximum of 90 days of stay per entry to Vietnam.
Miesiąc, wejście jednorazowe
loading...
(Zapłać online za list akceptacyjny do wizy)
 • jeden miesiąc pobytu
 • jednorazowe wejście i wyjście
 • w celach turystycznych
 • opłata skarbowa po przybyciu w wysokości loading... USD
Miesiąc, wejście wielokrotne
loading...
(Zapłać online za list akceptacyjny do wizy)
 • jeden miesiąc pobytu
 • wielokrotne wejście i wyjście
 • w celach turystycznych
 • opłata skarbowa po przybyciu w wysokości loading... USD
Trzy miesiące, wejście jednorazowe
loading...
(Zapłać online za list akceptacyjny do wizy)
 • 3 miesiące pobytu
 • jednorazowe wejście i wyjście
 • w celach turystycznych
 • opłata skarbowa po przybyciu w wysokości loading... USD
Trzy miesiące, wejście wielokrotne
loading...
(Zapłać online za list akceptacyjny do wizy)
 • 3 miesiące pobytu
 • wielokrotne wejście i wyjście
 • w celach turystycznych
 • opłata skarbowa po przybyciu w wysokości loading... USD
Sześć miesięcy, wejście wielokrotne
loading...
(Zapłać online za list akceptacyjny do wizy)
 • 6 miesięcy pobytu
 • wielokrotne wejście i wyjście
 • w celach turystycznych
 • opłata skarbowa po przybyciu w wysokości loading... USD
Rok, wejście wielokrotne
loading...
(Zapłać online za list akceptacyjny do wizy)
 • Jednorazowy pobyt do 90 dni
 • wielokrotne wejście i wyjście
 • w celach turystycznych
 • opłata skarbowa po przybyciu w wysokości loading... USD
Opłaty
związane z pozyskaniem wietnamskiej wizy po przylocie (VOA)

Uzyskanie wietnamskiej wizy po przylocie wiąże się z 2 rodzajami opłat:

✔ Opłatą za obsługę:- opłata przez internet za przygotowanie dla Ciebie listu akceptacyjnego do wizy i przysłanie go do Ciebie emailem.

✔ Opłatą skarbową:- opłata wnoszona po przybyciu na lotnisko docelowe w Wietnamie. Musisz zapłacić 25$ dolarów amerykańskich za wizę upoważniającą do jednorazowego wejścia (1-3 miesiące), 50$ za wizę do wejścia wielokrotnego (1-3 miesiące), 95$ za 6-miesięczną wizę służbową lub 135$ za roczną wizę służbową.

Czas rozpatrywania
wniosku wizowego

Od poniedziałku do piątku | 07:00 – 11:00 | 13:00 – 16:00 (GMT+7)

✔ Standardowy czas rozpatrywania: 24-48 godzin
✔ Ekspresowe rozpatrywanie w 8 godzin roboczych:+15$/os
✔ Ekspresowe rozpatrywanie w 4 godziny robocze:+25$/os
✔ Ekspresowe rozpatrywanie w 2 godziny robocze:+80$/os
✔ Ekspresowe rozpatrywanie w soboty, niedziele i święta: potwierdzenie emailem (200$ - 220$/os.).

Kategoria Wizy

Wietnamska Wiza Turystyczna (Kategoria DL): Wydawana turystom, aktualna przez 30 LUB 90 dni, z możliwością jednorazowego lub wielokrotnego wejścia.

Wyjątki: Zgodnie z postanowieniami umów między Wietnamem i Stanami Zjednoczonymi Ameryki, obywatele USA otrzymują jednoroczną wizę wielokrotnego wejścia, z możliwością pobytu w Wietnamie maksymalnie przez 90 dni w toku jednej wizyty.

Wiza jednorazowego czy wielokrotnego wejścia?

✔ Wiza jednorazowego wejścia:- umożliwia jednorazowe wejście na teren Wietnamu. Po opuszczeniu Wietnamu będzie konieczne uzyskanie kolejnej wizy, by móc ponownie odwiedzić Wietnam. Oferujemy miesięczne i 3-miesięczne wizy jednorazowego wejścia.

✔ Wiza wejścia wielokrotnego:- umożliwia dowolne opuszczanie i powrót na teren Wietnamu w wyznaczonym czasie, bez konieczności uzyskiwania kolejnej wizy. Oferujemy miesięczne, 3-miesięczne, 6-miesięczne i roczne wizy wejścia wielokrotnego.

Podstawowe wymagania ✔ Poprawny adres email, na który prześlemy list akceptacyjny do pobrania.
✔ Paszport ważny od przynajmniej 6 miesięcy
✔ Przynajmniej jedna wolna strona w paszporcie
✔ Poprawnie wypełniony internetowy formularz aplikacyjny, w którym dane zgadzają się z danymi z paszportu.
✔ W przypadku podwójnego obywatelstwa, należy wybrać kraj, z którego paszport będzie wykorzystywany podczas wizyty w Wietnamie.
✔ Osoby z Paszportem Dyplomatycznym, Służbowym i Urzędowym oraz z Paszportem ONZ muszą aplikować o wizę w ambasadzie.
⚠ Uwaga!

Aktualnie wietnamska wiza po przylocie (VOA) przysługuje jedynie osobom decydującym się na przybycie do Wietnamu drogą powietrzną, przez lotnisko Tan Son Nhat International w Ho Chi Minh | Lotnisko Noi Bai International w Hanoi | Lotnisko Da Nang International w Da Nang | Lotnisko Cam Ranh International w Nha Trang.

Po przybyciu na lotnisko międzynarodowe w Wietnamie, musisz przedstawić wszystkie wymagane dokumenty:

✔ Paszport
✔ List akceptacyjny do wizy (Aplikuj online)
✔ Wypełniony i podpisany formularz wejścia i wyjścia (pobierz tutaj)
✔ Gotówka do opłaty skarbowej za wizę: 25$ za jednorazowe wejście (1-3 miesiące) | 50$ za wielokrotne wejście (1-3 miesiące) | 95$ za 6-miesięczną wizę | 135$ za wizę roczną.
Usługi Dodatkowe

✔ List poufny (8$/os.): Jedna osoba na każdy list akceptacyjny. Dzięki temu inni pasażerowie nie będą mieli wglądu do Twoich danych z paszportu.

✔ Wsparcie po przylocie (20$/os.): Nasz pracownik spotka się z Tobą przy okienku wizowym „landing visa” lub okienku „visa on arrival”, by pomóc Ci w szybkim uzyskaniu wizy i uniknięciu kolejek.

✔ Obsługa Przyspieszona VIP (35$/os.): Powitanie przy okienku wizowym z tabliczką powitalną. Nasi pracownicy zajmą się całą procedurą, tak by umożliwić Ci szybkie uzyskanie wizy i szybką odprawę bagażu. W cenie nie zawiera się opłata skarbowa za wizę.

e-VISA | Proces Aplikacyjny Wietnamskiej Wizy Po Przylocie (VOA)
1
APLIKOWANIE ONLINE
Wypełnij internetowy formularz aplikacyjny wizy
Zapłać kartą kredytową lub przez PayPal
2
LIST AKCEPTACYJNY DO WIZY WYSYŁANY EMAILEM
Otrzymasz list akceptacyjny przez emaila
Pobierz i wydrukuj kopię
3
WEJŚCIE NA TEREN WIETNAMU
Pokaż swój list akceptacyjny przy okienku wizowym po lądowaniu
Wiza zostanie wpięta do paszportu
Uzyskaj list akceptacyjny do wizy
a następnie odbierz swoją wizę po przylocie